CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai, giải quyết hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương
30/03/2022 03:42:58

Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương và văn bản hướng dẫn của các sở, ngành liên quan. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 54 TTHC trên các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thông tin, Giáo dục và Đào tạo; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm 30 TTHC trên các lĩnh vực: Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa Thông tin, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng và 04 TTHC dùng chung cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Để triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn kiểm soát, bổ sung, điều chỉnh để cập nhật đầy đủ vào Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cung cấp Danh mục, nội dung TTHC niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và Cổng/Trang thông tin điện tử theo quy định trước ngày 30/3.

Tổ chức quán triệt cán bộ, công chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 658/QĐ-UBND và các thủ tục hành chính đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu giao đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính quy định thực hiện. Quy trình, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được đăng tải

trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: https://dichvucong.haiduong.gov.vn/ hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện niêm yết công khai Danh mục, nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Một cửa huyện. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa huyện theo đúng quy định.

Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn, Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, xã thực hiện đăng tải công khai thông tin để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp biết và thực hiện.

Trưởng phòng Nội vụ huyện chủ trì, kết hợp cùng Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 11:20:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tháng này: 3,979
Tất cả: 49,283