CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp tỉnh
25/02/2022 12:00:00

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ đối với 04 TTHC lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương đối với 09 TTHC lĩnh vực lưu thông

hành hóa trong nước. Ngày 25 tháng 02 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Công thương tỉnh đã có văn bản số 127/SKHCN-VP và 266/SCT-VP hướng dẫn thực hiện.

Để đảm bảo thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng Bộ phận Một cửa huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm giao công chức chuyên môn hướng dẫn hồ sơ, tài liệu giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tại các Quyết định nêu trên khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để hoàn thiện nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hải Dương. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan liên hệ, truy cập Website của Sở Khoa học và Công nghệ (https://www.haiduongdost.gov.vn) và Website của Sở Công thương (sct.haiduong.gov.vn) để tìm hiểu thông tin và quy định về thủ tục hành chính.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 11:43:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tháng này: 3,979
Tất cả: 49,283