CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
UBND xã Quang Khải báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã (Tính từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023)
22/08/2023 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Khải về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân; UBND xã Quang Khải đã ban hành Báo cáo số 112/BC- UBND ngày 22/8/2023 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai .

 Xem chi tiết Tại đây:
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2562
Trước & đúng hạn: 2562
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 01:47:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Hmail: nguyenducthuan1981@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0