GIÁO DỤC-Y TẾ
Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 trên địa bàn xã
25/03/2023 05:09:06

Với mục đích tiếp tục củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGD MN5T), phổ cập giáo dục tiểu học (PCGD TH), phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGD THCS) và xóa mù chữ (XMC); từng bước nâng cao chất lượng giáo dục MN, TH, THCS, gắn việc thực hiện nhiệm vụ PCGD-XMC với việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGD MN5T) nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo điều lệ trường Mầm non; củng cố và nâng cao chất lượng PCGD mầm non 5 tuổi.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ giáo viên Tiểu học, với mục tiêu nâng cao chất lượng PCGD Tiểu học, giữ vững đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Củng cố chất lượng PCGD Trung học cơ sở (THCS), thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi, tạo cơ sở vững chắc cho công tác phổ cập bậc trung học.
Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả phổ cập bậc Trung học (theo tiêu chuẩn của tỉnh), từng bước tiến tới tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ - giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã.
Tăng cường điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn; tập hợp các nguồn lực để tổ chức các hoạt động tại Trung tâm học tập cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu, học tập của người dân ở
mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời góp phần nâng cao trình độ dân trí của địa phương. Kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập
giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, xóa mù chữ đảm bảo đúng thực chất, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đảm bảo sự chính xác, thống nhất giữa số liệu thực tế và số liệu tại hệ thống.
Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục- xoá mù chữ xã Quang Khải ban hành Kế hoạch số 36/KH- BCĐ ngày 20/3/2023 về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục- xoá mù chữ năm 2023 trên địa bàn xã.

Xem chi tiết tại đây:

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2555
Trước & đúng hạn: 2555
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 09:54:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Hmail: nguyenducthuan1981@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 25
Hôm nay: 29
Tháng này: 16,758
Tất cả: 77,000