QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021
16/08/2021 08:52:36

Ngày 24/12/2020, HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình phát triên nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021

Cụ thể: 

Điều 1. Thông qua Chương trình phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương với các nội dung chủ yếu như sau:

– Về nhà ở cho các đối tượng chính sách: Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng người có công, hộ nghèo…

– Về nhà ở cho các đối tượng xã hội (người thu nhập thấp, công nhân …): thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư có bố trí quỹ đất nhà ở xã hội triển khai đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ dự án được phê duyệt.

– Về nhà ở thương mại: Diện tích đất ở được phép phát triển năm 2021 là 516,23ha (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Căn cứ hạn mức đất ở được phép phát triển, các địa phương có trách nhiệm lập danh mục các dự án đưa vào Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

– Đối với các dự án đặc thù (khu đô thị, du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng…) với tầm cỡ, quy mô và sức thu hút cấp vùng, cấp quốc gia cho phép được tính toán thêm lượng đất ở ngoài nhu cầu đất ở của địa phương nhằm mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh và khu vực. Việc lựa chọn các dự án cụ thể phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và của tỉnh.

– Trường hợp trong nội dung Chương trình, Kế hoạch có quy định về sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho phát triển nhà ở thì Ủy ban nhân dân tỉnh phải xin ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch sử dụng vốn trước khi phê duyệt.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Các chính sách trong Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 11:45:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tháng này: 3,979
Tất cả: 49,283