QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Diện tích đất ở phát triển năm 2021 của các huyện, thị xã,thành phố thuộc tỉnh Hải Dương
16/08/2021 08:55:34

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

TT

Địa phương

Diện tích đất ở được phép phát triển năm 2021 (ha)

1

2

3

1

Thành phố Hải Dương

106,35

2

Thành phố Chí Linh

71,04

3

Thị xã Kinh Môn

57,11

4

Huyện Cẩm Giàng

31,33

5

Huyện Bình Giang

26,30

6

Huyện Gia Lộc

25,05

7

Huyện Tứ K

41,63

8

Huyện Ninh Giang

24,73

9

Huyện Thanh Miện

35,04

10

Huyện Nam Sách

28,88

11

Huyện Thanh Hà

37,96

12

Huyện Kim Thành

30,81

 

Tng

516,23

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 771
Trước & đúng hạn: 771
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/05/2022 16:00:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968127986 ( Văn phòng HĐND - UBND xã)

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 37
Tháng này: 4,075
Tất cả: 47,158