CƠ CẤU TỔ CHỨC
Thông tin về lãnh đạo UBND xã Quang Khải
22/07/2021 12:00:00

1. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0327.979.555

- Địa chỉ thư điện tử chính thức: Ducthuan1981tkhd@gmail.com

- Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND xã:

1.1 Chủ tịch UBND xã là người đứng đầu UBND xã, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của UBND, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, trừ các vấn đề thuộc khoản 1, điều 3 của Quy chế này.

- Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả; ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức UBND xã.

- Chỉ đạo, áp dụng các biện pháp giải quyết công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo UBND xã trong phiên họp gần nhất, đồng thời cùng UBND xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND xã và UBND huyện.

1.2 Chủ tịch UBND xã triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của UBND, khi vắng mặt sẽ ủy quyền cho Phó chủ tịch thay, bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của đảng ủy, HĐND xã.

1.3. Căn cứ các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã và tình hình địa phương, xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng của UBND xã.

1.4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên UBND xã và các cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã, trưởng, phó thôn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.5. Quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó chủ tịch và Ủy viên UBND xã.

1.6. Ký, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND xã và Chủ tịch UBND xã theo quy định của pháp luật:

- Các Quyết định, Chỉ thị, các văn bản, báo cáo trình UBND huyện, Đảng ủy, HĐND xã; các dự án thuộc UBND xã phê duyệt, các văn văn bản về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của UBND xã; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) và các văn bản có liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai;

- Phê duyệt kết quả bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Trưởng thôn; công nhận chức danh Phó thôn; đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ các văn bản sai trái của Trưởng thôn; quản lý, điều hành các hoạt động của trưởng thôn theo quy định của pháp luật.

1.7. Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội và hoạt động của UBND xã với Đảng ủy, HĐND xã và UBND huyện.

1.8. Thường xuyên trao đổi công tác với Đảng ủy, HĐND, Uỷ ban MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể ở xã; phối hợp công tác, nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể- chính trị đối với công tác của UBND, tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động hiệu quả.

1.9. Tổ chức việc tiếp dân, xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

1.10. Phụ trách các công việc:

- Phụ trách chung các lĩnh vực và công việc của UBND xã. Trực tiếp phụ trách: Tài chính, ngân sách xã; quản lý đất đai; xây dựng; giáo dục, y tế, dân số- kế hoạch hóa gia đình; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Làm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã; Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại của UBND xã.

- Phát ngôn chính của UBND xã.

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Thiêm – Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0976.266.997

- Địa chỉ thư điện tử chính thức: Hongthiemqk@gmail.com

- Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó chủ tịch UBND xã:

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn mà pháp luật quy định và ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khi Chủ tịch UBND xã giao.

2.2. Thay Chủ tịch UBND xã giải quyết công việc khi được ủy quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước UBND và HĐND xã về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và thành viên của UBND chịu trách nhiệm tập thể và hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND xã và UBND huyện. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo Chủ tịch để quyết định.

2.3. Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của các thành viên khác thì chủ động trao đổi, phối hợp để thống nhất cách giải quyết; nếu không thống nhất được thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

2.4. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức và trưởng thôn thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao.

2.5. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Nông nghiệp; tư pháp hộ tịch; giải quyết thủ tục hành chính; chứng thực; văn hóa thông tin; thể dục thể thao; chính sách xã hội; vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh phòng bệnh.

- Làm trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách.

- Lập báo cáo công tác hàng tháng của UBND xã.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2537
Trước & đúng hạn: 2537
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 16:46:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Hmail: nguyenducthuan1981@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 19
Tháng này: 16,638
Tất cả: 76,880