CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai và thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã theo Quyết định của UBND tỉnh.
14/01/2022 12:00:00

Ngày 13/01, UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, danh mục các TTHC chuẩn hóa, bãi bỏ gồm 18 thủ tục hành chính cấp huyện và 07 thủ tục hành chính cấp xã. Để triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho công chức chuyên môn xây dựng, cung cấp Danh mục, nội dung TTHC thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện để thực hiện niêm yết công tại Bộ phận Một cửa huyện, Cổng Thông tin điện tử trước ngày 28/01. Thực hiện việc tiếp nhận và tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà điều chỉnh, cập nhật và thực hiện niêm yết công khai danh mục, nội dung TTHC theo thẩm quyền. Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã, thị trấn theo đúng quy định.

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin huyện thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Một cửa huyện. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để cập nhật nội dung thủ tục hành chính, quy trình điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa huyện theo đúng quy định. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện niêm yết công khai TTHC tại UBND các xã, thị trấn.

File đính kèm :
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 11:19:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tháng này: 3,979
Tất cả: 49,283