CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quang Khải đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính
24/09/2021 10:25:20

Ngày 28/12/2020, UBND xã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Công tác kiểm soát /thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND xã triển khai tập trung vào xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC cho cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm, các TTHC sau khi được UBND tỉnh công bố đã được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của xã, đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC với cổng thông tin điện tử của huyện. UBND xã đã đăng ký thực hiện rà roát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Hiện tại, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, đã tiếp nhận hồ sơ. từ ngày 01/01 đến 24/9/2021 UBND xã đã tiếp nhận 1624 hồ sơ theo số liệu thống kê trên phần mềm một cửa điện tử, trong đó giải quyết sớm và đúng hạn 1624 hồ sơ đạt 100%.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 05:42:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 10
Tháng này: 3,966
Tất cả: 49,270