QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 XÃ QUANG KHẢI, HUYỆN TỨ KỲ
20/08/2021 08:42:13

TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch (ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực hiện

Vị trí trên bản đồ địa chính

Văn bản pháp lý có liên quan

Dự án ĐK mới 2021 (ha)

1

Đất cụm công nghiệp: cụm CN Minh Đức -Quang Khải

17,17

LUC

Thôn Vũ Xá

Tờ bản đồ số 11, các thửa: 1, 2, 3, .....357, 358, ...420, 421, .....

Công văn số 110/NQ-HU ngày 17/6/2020 của Huyện ủy Tứ Kỳ về chủ trương thành lập cụm CN Minh Đức - Quang Khải

x

2

Đất thương mại và dịch vụ: Chợ xã Quang Khải

0,45

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

Tờ bản đồ số 10, các thửa: 80, 85, 208, 203, ....

Quyết định số 1197/QĐ-UBND, ngày 25/3/2020 của UBND huyện Tứ Kỳ

 

3

Đất ở nông thôn:

- Điểm dân cư thôn Nhũ Tỉnh

- Khu dân cư mới thôn

Nhũ Tỉnh

0,65

3,5

LUC

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

Tờ bản đồ số 10, các thửa: 1716, 450, 569, 562, ....

Tờ bản đồ số 6...

 

x

4

Đất cơ sở thể dục thể thao: Sân vận động trung tâm xã

1,45

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

Tờ bản đồ số 10, các thửa: 80, 81, 89, 90 .....

Quyết định số 1196/QĐ-UBND, ngày 25/3/2020 của UBND huyện Tứ Kỳ, Quyết định số 2045/QĐ-UBND, ngày 01/7/2020 của UBND huyện Tứ Kỳ

 

5

Trụ sở Công an xã

0,15

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

Tờ bản đồ số 5, các thửa: 1264, 1367, 1263, 1366, 1365, 1262, 1364...

 

x

6

Mở rộng trường Mầm Non

0,25

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

Tờ bản đồ số 5, các thửa: 1264, 1367, 1263, 1366, 1365, 1262, 1364...

 

x

7

Mở rộng trường Tiểu Học

0,2

NTTS, CLN

Thôn Nhũ Tỉnh

Tờ bản đồ số 23, các thửa 87, 88, 89

   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 11:42:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tháng này: 3,979
Tất cả: 49,283