NÔNG THÔN MỚI
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Khải xây dựng kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Tứ Kỳ
10/08/2021 12:00:00

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn Số 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/1/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; kế hoạch số 20/KH-MTTQ ngày 05/8/2021 của Ban TTUBMTTQ huyện Tứ Kỳ. Ban TTUBMTTQ xã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến hài lòng của nhân dân trong xã về kết quả xây dựng NTM của huyện Tứ Kỳ gồm một số nội dung sau:

Về Mục đích.

- Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của huyện.

Yêu cầu.

- Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do Ủy ban MTTQ xã, các Ban CTMT thôn chủ trì thực hiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định số1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí và đề nghị cấp trên công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Cách thức lấy ý kiến

- Bước 1: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch và thống nhất xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã để triển khai thực hiện.

- Bước 2: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận các thôn thống nhất cách thức, thời gian thực hiện; triển khai cho Ban Công tác Mặt trận tiến hành lấy ý kiến các hộ gia đình; phân bổ phiếu cho các thôn.

- Bước 3: Ban Công tác Mặt trận thôn chủ trì cùng các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến thông qua tổ chức họp dân hoặc phát phiếu cho các hộ gia đình, hướng dẫn hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và nhận phiếu từ các hộ gia đình.

- Bước 4: Tổng hợp kết quả lấy ý kiến:

+ Ban Công tác Mặt trận tổng hợp phiếu gửi Ủy ban MTTQ xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổng hợp kết quả, báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban MTTQ huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thẩm định kết quả và gửi báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.

Thời điểm và thời gian lấy ý kiến

- Thời điểm lấy ý kiến: Sau khi Ủy ban nhân dân huyện công bố kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và triển khai làm hồ sơ đề nghị công nhận.

- Thời gian lấy ý kiến: Tiến hành việc lấy ý kiến trong vòng 04 ngày làm việc (không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến. ( Bắt đầu từ ngày 07/8/2021 đến ngày 09/8/2021 ). Do vậy các Ban công tác Mặt trận phải hoàn thiện bảng tổng hợp gửi Ban TTUBMTTQ xã vào sáng ngày 11/8/2021. “Chiều 11/8/2021 TT MTTQ xã phải báo cáo về UBMTTQ huyện”.

- Đối với đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Kết quả của việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 60% số hộ gia đình của các xã, trong huyện.

Từ câu hỏi số 01 đến câu 10 phải đạt trên 80% số hộ được lấy ý kiến hài lòng; câu hỏi số 11 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

- Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới phải được niêm yết tại Nhà văn hóa (Trung tâm sinh hoạt cộng đồng) thôn, Nhà văn hóa xã, trụ sở xã; công bố kết quả trên hệ thống thông tin Đài phát thanh của huyện và xã.

- Thời gian niêm yết và công khai trên các phương tiện thông tin là 10 ngày, kể từ khi có kết quả tổng hợp của Ban Thường trực MTTQ xã.

- Việc công khai kết quả lấy ý kiến, nếu có ý kiến thắc mắc của người dân về kết quả lấy ý kiến thì Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, huyện có trách nhiệm trả lời.

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. Ban TTUBMTTQ xã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND xã Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của xã, các tổ chức đoàn thể, cấp ủy các chi bộ, Ban công tác Mặt trận, lãnh đạo các thôn cùng phối hợp triển khai tổ chức thực hiện.Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban công tác Mặt trận các thôn báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã để xem xét, thống nhất điều chỉnh cho phù hợp.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 05:52:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 11
Tháng này: 3,967
Tất cả: 49,271