THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Báo cáo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm xã Quang Khải quý II năm 2021
02/07/2021 12:00:00

   I. VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

   1. Quản lý, chỉ đạo

STT

Nội dung hoạt động

Kết quả

Số lượng

Ghi chú

1

Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai ( văn bản)

- 01

+ QĐ kiểm tra ATTP

2

Tổ chức Lễ phát động/ Hội nghị triển khai (lễ/hội nghị)

- 01

+ Hội nghị

   2. Thông tin, truyền thông

STT

Nội dung hoạt động

Kết quả

Số lượng

Ghi chú

1

Nói chuyện/hội thảo (buổi/tổng số người dự)

01/50

2

Phát thanh loa, đài (tin/bài/phóng sự)

03

3

Băng rôn, khẩu hiệu

01

4

Tranh áp-phích/posters

0

5

Tờ gấp/tờ rơi

0

6

Tài liệu khác (ghi rõ)

0

   III. Thanh tra, kiểm tra

1. Số lượng: 01 đoàn

2. Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 34

3. Kết quả chi tiết:

STT

Nội dung

Kết quả thanh tra, kiểm tra

   

SX thực phẩm (gồm vừa SX vừa KD)

KD thực phẩm

KD dịch vụ ăn uống

KD thức ăn đường phố

Tổng cộng

1

Tổng số cơ sở

25

4

5

0

 

2

Cơ sở được thanh tra, kiểm tra:

24

4

5

0

 
 

- Đạt (số cơ sở/%)

96%

100%

100%

   
 

- Vi phạm (số cơ sở/%)

4%

   

0

 
 

Xử lý vi phạm:

         
 

- Số cơ sở:

0

       
 

- Tiền phạt (đồng):

0

       
 

Xử phạt bổ sung:

0

       
 

- Đình chỉ hoạt động (*)

         
 

- Tịch thu tang vật…

         
 

Khắc phục hậu quả (loại, trọng lượng):

0

       
 

-Buộc thu hồi (*)

         
 

- Buộc tiêu hủy

         
 

- Khác (ghi rõ):…….

         

(*): Tổng hợp các trường hợp đầu mối xử lý và chuyển cấp trên quyết định.

   IV. Kiểm nghiệm thực phẩm

STT

Loại xét nghiệm nhanh

Kết quả xét nghiệm mẫu

Tổng số mẫu xét nghiệm (mẫu)

Mẫu đạt

Mẫu không đạt

Số lượng

%

Số lượng

%

1

Hóa lý

0

2

Vi sinh

0

V. Ngộ độc thực phẩm

STT

Nội dung

Kết quả

So sánh (số lượng/%)

Quý II 2021

Quý I 2020

1

Số vụ (vụ)

0

0

2

Số mắc (người)

0

0

3

Số tử vong (người)

0

0

4

Số vụ 30 mắc (vụ)

0

0

   VI. Các hoạt động khác ( nếu có ghi cụ thể):

   VII. Đánh giá chung

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong công tác vệ sinh ATTP.

- Thông tin kịp thời đến với người dân qua họp thôn, đài truyền thanh xã, lồng ghép trong các hội nghị nên chưa có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

   2. Khó khăn:

- Nguồn kinh phí cấp cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm không có.

- Nguồn nhân lực về công tác còn hạn chế.

- Chưa kiếm tra hết các dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Vì các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống biến động theo mùa nên kinh doanh không ổn định về thời gian. Do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, bên cạnh đó người dân buôn bán nhỏ lẻ kinh tế khó khăn, trình độ hiểu biết về Luật ATTP còn hạn chế, coi nhẹ tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP.

   VIII. Đề xuất, kiến nghị

- Kính mong các cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để đáp ứng nhu cầu kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 11:25:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tháng này: 3,979
Tất cả: 49,283