TIN TỔNG HỢP KHÁC
Sáng kiến kinh nghiệm : Dạy học phát triển phẩm chất năng lực của học sinh trong môn toán lớp 1
19/10/2021 08:46:09

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến:

Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực

của học sinh trong môn Toán - lớp 1

2. Bộ môn áp dụng sáng kiến: Môn Toán ở lớp 1.

3. Tác giả:
- Họ và tên: Trần Thị Hường Giới tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1988.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Chức vụ: Giáo viên. Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Quang Khải

- Điện thoại: 0988290057

4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:

- Trường Tiểu học Quang Khải - Tứ Kỳ - Hải Dương

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Quang Khải.

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

- Môn Toán lớp 1 trong trường Tiểu học.

- Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2020 – 2021.

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Chương trình môn Toán tiểu học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực toán học đồng thời góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã quy định trong Chương trình tổng thể; giúp học sinh bước đầu xác định được năng lực, sở trường của bản thân nhằm định hướng và lựa chọn nghề nghiệp, rèn luyện nhân cách để trở thành người lao động và người công dân có trách nhiệm.

Năm học 2020 – 2021 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học có nhiều đổi mới về tư tưởng, quan điểm dạy học. Tiếp tục đổi mới cách đánh giá học sinh, coi trọng mọi hoạt động của học sinh, đánh giá học sinh toàn diện về mọi mặt: kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất, tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế, hoạt động khám phá của học sinh. Để đáp ứng được nhiệm vụ trọng tâm của năm học cũng như mục tiêu của dạy học môn Toán, đòi hỏi người GV phải có những cách tiếp cận mới, cách dạy mới tạo điều kiện cho HS tự khám phá, mở mang kiến thức, tạo một không khí học tập vui tươi, nhẹ nhàng. Từ đó hình thành cho HS kĩ năng tự học, kĩ năng hợp tác với bạn bè, mạnh dạn, tự tin trong học tập.

Đây là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, chắc chắn còn mới và giáo viên gặp không ít khó khăn. Đứng trước thực trạng như vậy, tôi đã nghiên cứu, tham khảo tài liệu, trao đổi thảo luận cùng đồng nghiệp, chọn chuyên đề "Dạy học phát triển phẩm chất năng lực của học sinh trong môn Toán lớp 1". Qua đây tôi xin đưa ra một vài giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả việc dạy học phát triển phẩm chất năng lực của học sinh trong môn Toán lớp 1.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

- Thời gian: Năm học 2020 – 2021

- Chương trình môn Toán lớp 1

3. Nội dung sáng kiến:

Sáng kiến tập trung vào việc đề cập một số giải pháp giúp giáo viên thực hiện hiệu quả việc dạy học phát triển phẩm chất năng lực của học sinh trong môn Toán lớp 1 như:

- Nắm được nội dung yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh trong môn Toán lớp 1

- Nắm được yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh trong môn Toán lớp 1

- Sử dụng phương pháp dạy học tích cực môn toán nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

- Đổi mới lập kế hoạch dạy học môn Toán

4. Giá trị và kết quả đạt được của sáng kiến:

Với sáng kiến "Dạy học phát triển phẩm chất năng lực của học sinh trong môn Toán lớp 1" được áp dụng ở lớp tôi giảng dạy đã thu được kết quả tương đối khả quan. Tôi thiết nghĩ sáng kiến kinh nghiệm này được phổ biến và áp dụng rộng rãi cho các giáo viên làm công tác giảng dạy lớp 1 nói riêng và bậc Tiểu học nói chung thì hiệu quả và chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

Từ những hiệu quả đạt được của sáng kiến, tôi có một số kiến nghị với các cấp quản lí giáo dục như nhà trường, phòng giáo dục xem xét, tạo điều kiện cho sáng kiến của tôi được nhiều giáo viên áp dụng trong giảng dạy và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được hoàn chỉnh hơn.


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1495
Trước & đúng hạn: 1495
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:15/08/2022 19:27:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 43
Tháng này: 1,149
Tất cả: 51,838