NÔNG THÔN MỚI
Nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của cán bộ và nhân dân Quang Khải
16/06/2021 09:42:16

Như chúng ta đều biết, xây dựng NTM là chương trình phát triển toàn diện về xây dựng nông nghiệp – nông dân – nông thôn, chương trình được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí. Qua thời gian triển khai chương trình, đến cuối năm 2020, xã Quang Khải đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành 19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Để xã nhà có được kết quả trên:

- Một là: có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể với nhiểu cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được lợi thế của địa phương , tạo được niềm tin trong nhân dân.

Trong chỉ đạo, Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn bám sát quy hoạch, đề án, kế hoạch, có dự đoán, dự báo, lường trước những thuận lợi, khó khăn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc với quan điểm “không chủ quan, trông chờ”, chủ động chọn những tiêu chí dễ, những tiêu chí không cần đầu tư nhiều vốn làm trước, dồn sức thực hiện những tiêu chí thuộc pham vi, trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân. Đồng thời tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên. Những năm qua, Xã nhà luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tứ Kỳ để giúp tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc mà Quang Khải gặp phải trong quá trình xây dựng NTM. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã hỗ trợ địa phương 21.150 triệu đồng để đảm bảo việc thực hiện các tiêu chí.

- Hai là: địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền với tinh thần “ chương trình xây dựng NTM chỉ thực sự thành công, có ý nghĩa khi nó đi vào từng thôn, xóm, từng hộ gia đình và phải bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy của mỗi cán bộ, mỗi người dân để mỗi người không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước mà tự giác tham gia chương trình”. Với tinh thần đó, cán bộ và nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, nhân dân phải tự làm là chính và nhân dân là người được hưởng thụ. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, giúp huy động cao mọi nguồn lực của xã hội cả về trí tuệ, công sức và kinh phí để xây dựng NTM.

- Ba là: thực hiện tốt dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “ dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và hưởng thụ”. Đảm bảo công khai cho tất cả các tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên và mọi người dân được tham gia đóng góp xây dựng và giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng NTM ở địa phương.

- Bốn là: đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM với phương châm “ huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của xã hội là quan trọng và sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”.

- Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết để thúc đẩy việc thực hiện chương trình. Đồng thời, luôn kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có nhiều đóng góp xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là trên hệ thống truyền thanh. Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tham gia tích cực phong trào xây dựng NTM.

Và hơn hết cả, để có được kết quả như hôm nay, chính là nhờ sự đoàn kết chung sức chung lòng , sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quang Khải.

Thời gian tới, xã nhà sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhằm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM mới nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 771
Trước & đúng hạn: 771
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/05/2022 16:30:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968127986 ( Văn phòng HĐND - UBND xã)

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 39
Tháng này: 4,077
Tất cả: 47,160