CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quang Khải kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng
01/11/2023 02:59:26

Ngày 31/10/2023, UBND xã Quang Khải ban hành Quyết định số 144/QĐ - UBND về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng xã

Theo đó, Hội đồng thi đua khen thưởng xã gồm 12 đồng chí, trong đó chủ tịch Hội đồng là đồng chí chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch thường trực HĐ là đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch HĐ là đồng chí chủ tịch UB MTTQ xã, 9 ủy viên HĐ là các đồng chí Trưởng các tổ chức chính tri - xã hội, trưởng Công an xã, các công chức Văn phòng - thống kê (phụ trách Nội vụ), Tài chính - kế toán, Văn hóa - xã hội (phụ trách Văn hóa - thông tin - TDTT) và chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. 
Công chức Văn phòng - Thống kê xã là bộ phận thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã. 
Hội đồng TĐKT xã có nhiệm vụ định kỳ đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và trong từng giai đoạn của địa phương. Đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng của địa phương. Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng .
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2537
Trước & đúng hạn: 2537
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 00:31:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Hmail: nguyenducthuan1981@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0