THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Báo cáo công tác dân số xã Quang Khải quý II năm 2021
02/07/2021 12:00:00

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ II

1. Công tác tham mưu chỉ đạo:

- Giao ban CTV hàng tháng trong quý II/2021, đánh giá và phân công triển khai công việc trong tháng tiếp theo.

- Tham mưu UBND xã quan tâm công tác chỉ đạo các ngành, đoàn thể… phối hợp cùng Ban dân số - KHHGĐ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác Kế hoạch hóa gia đình, ổn định mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh.

2. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã 03 tin và 9 bài viết vào chiều thứ 6 hàng tuần.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông để hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới (08/5):

+ Treo băng rôn tại Trạm từ ngày 01/5 đến ngày 10/5).

+ Phát thanh trên đài truyền thanh xã các bài viết tuyên truyền về ngày Thalassemia thế giới (08/5) đến cả 03 thôn.

- Tư vẫn nhóm nhỏ: 3 nhóm nhỏ có 35 người tham gia với các chủ đề:

+ Tư vấn chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân.

+ Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai nòi giống nhằm hưởng ứng ngày ngày Thalassemia thế giới (08/5) .

+ Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Thăm hộ gia đình: 21 hộ.

3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch Quý II năm 2021

 

Tên chỉ tiêu

Toàn xã

Tân Quang

Nhũ Tỉnh

Vũ Xá

1

Tổng số trẻ sinh ra

32

12

13

7

Số trẻ nam sinh ra

21

8

9

4

Số trẻ nữ sinh ra

11

4

4

3

Số trẻ sinh ra là con thứ 3+

9

4

3

2

Số trẻ sinh ra đã được SLSS

10

2

5

3

Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật

0

0

0

0

2

Số nữ đặt vòng mới

20

6

10

4

Trong đó: Số nữ thay vòng TT

01

01

0

0

3

Số nữ thôi sử dụng vòng TT

02

0

01

01

4

Số nữ mới triệt sản

0

0

0

0

5

Số nam mới triệt sản

0

0

0

0

6

Số nữ mới cấy thuốc TT

0

0

0

0

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2021

- Theo dõi cập nhật thông tin biến động tại các địa bàn.

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7.

- Tư vấn cộng đồng: 01 chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh. Tư vấn nhóm 03.

- Tổ chức truyền thông về tư vấn và cung cấp dịch vụ DS- KHHGĐ cho vị thành niên – thanh niên.

- Tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai thuốc, bao và dụng cụ phát hiện thai sớm (Quicktana và Quickstrip).

- Lồng ghép tuyên truyền vận động vào các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và các buổi sinh hoạt thôn.

- Cập nhật thông tin biến động về tình hình dân số vào kho dữ liệu dân cư trên máy.

Trên đây là báo cáo công tác dân số -KHHGĐ quý II năm 2021 và chương trình công tác Quý III năm 2021 của Ban dân số - KHHGĐ xã Quang Khải.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 11:51:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tháng này: 3,979
Tất cả: 49,283