NÔNG THÔN MỚI
Năm 2022: Phấn đấu toàn huyện có ít nhất 10 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên
04/01/2022 08:39:58

Năm 2022, phấn đấu toàn huyện có ít nhất 10 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên là một trong những mục tiêu UBND huyện đặt ra trong việc triển khai thực hiện “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương”, năm 2022. Cùng với đó là các mục tiêu: hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của các địa phương và phát triển các sản phẩm đăng ký mới, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; nâng cao năng lực bộ máy quản lý thực hiện Đề án OCOP từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình OCOP.

Để việc triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương bổ sung các nội dung triển khai Đề án OCOP vào chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của đơn vị; đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất của các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong tổ chức thực hiện; phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của người dân, các chủ thể sản xuất trong thực hiện Đề án OCOP. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các Phòng, Ban liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn huyện, phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, kiến thức về Chương trình OCOP cho các chủ doanh nghiệp, HTX, các chủ thể tham gia, người lao động, hệ thống cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã; Phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tư vấn thành lập mới các HTX, tích cực tham gia Hội chợ sản phẩm OCOP. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các sở ngành của tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ OCOP để quảng bá sản phẩm OCOP của huyện; Phối hợp với các Sở ngành của tỉnh hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm OCOP. UBND các xã, thị trấn tổ chức lựa chọn, đăng ký các sản phẩm tham gia chương trình OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất tiêu biểu; phối hợp với các cơ quan liên quan cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức thành lập mới các HTX và tham gia các Chương trình hội chợ OCOP.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1783
Trước & đúng hạn: 1783
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2022 12:41:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 17
Tháng này: 1,675
Tất cả: 53,627