CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện niêm yết, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương
20/01/2022 12:00:00

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 29 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã (28 quy trình cấp huyện, 01 quy trình cấp xã).

Để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ công chức chuyên môn trên cơ sở 28 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện theo Quyết địnhcủa UBND tỉnh, điều chỉnh, cung cấp danh mục, nội dung TTHC lĩnh vực chuyên môn phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện để niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa huyện trước ngày 21/01. Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát lại, điều chỉnh, cập nhật và thực hiện niêm yết công khai danh mục, quy trình nội bộ giải quyết 01 TTHC theo thẩm quyền. Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã, thị trấn theo đúng quy định.

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện niêm yết công khai Danh mục, nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Một cửa huyện. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để điều chỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử để thực hiện theo quy định. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa huyện theo đúng quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây: /uploads/THUC HIEN QD 177-12-01-22 QT NOI BO DAT DAI.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 11:07:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 23
Tháng này: 3,979
Tất cả: 49,283