CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Quang Khải
25/09/2021 12:00:00

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính; tiếp tục duy trì và tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phụ vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Duy trì hoạt động ổn định các hệ thống sẵn có, kết hợp đầu tư và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại địa phương, nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã

Vì vậy ngay từ cuối quý IV năm 2020, UBND xã đã ra quyết định ban hành kế hoạch CCHC năm 2021 với mục tiêu trọng tâm là tập trung, chỉ đạo điện tử hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Trong 9 tháng đầu năm đội ngũ cán bộ, công chức xã đã xử lý tốt phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành (V-Office) để trao đổi những công việc của nhà nước, tuyệt đối không sử dụng các hệ thống điện tử công cộng để phục vụ công tác nhà nước, bộ phận một cửa của xã Bình Lãng có 04 cửa giao dịch, thuộc 04 Lĩnh vực, đến tháng 8/2021 bổ sung tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa thêm lĩnh vực công an, có nội quy, hướng dẫn và niêm yết công khai để người dân hiểu rõ, thực hiện. Nhờ vậy người dân đến giao dịch rất nhanh gọn. Kết quả bộ phận một cửa xã đã tiếp nhận giải quyết đến ngày 24/9/2021 tiếp nhận và giải quyết, xử lý 1624 hồ sơ trong đó 100% hồ sơ trả đúng và trước hạn.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 05:14:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 10
Tháng này: 3,966
Tất cả: 49,270