THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã
02/10/2021 12:00:00

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Công văn số 1394/UBND-YT, ngày 02/10/2021 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; UBND xã thông báo về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kể từ 12 giờ 00’ ngày 02/10/2021, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác vào xã (kể cả người trong xã trở về từ tỉnh ngoài) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ (kể từ khi có kết quả xét nghiệm);

1.1. Những người đến/về từ vùng đỏ (Vùng đang bị phong tỏa): Thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không được di chuyển ra khỏi vùng phong tỏa. Trường hợp bất khả kháng, khi vào địa bàn xã phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, sau đó phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 04 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày cuối cùng kết thúc cách ly tại nhà; người cách ly phải tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Riêng đối với những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) (sau đây gọi là những người đã tiêm đủ liều vắc xin) thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7.

1.2. Những người đến/về từ vùng cam (Vùng đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg): Khi vào địa bàn xã phải thực hiện cách ly tập trung 07 ngày, sau đó phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 03 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 và ngày cuối cùng kết thúc cách ly tại nhà; người cách ly tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thì cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tự theo dõi sức khỏe đủ 07 ngày; thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7.

1.3. Những người đến/về từ vùng vàng (Vùng đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg): Khi vào địa bàn xã phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14; người cách ly tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, … thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

1.4. Những người đến/về từ vùng xanh (Vùng/địa phương/khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng): Khi vào địa bàn xã phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc khai báo y tế của bản thân.

Danh sách các vùng (đỏ, cam, vàng, xanh) được cập nhật tại “Bản đồ dịch tễ” Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, hoặc trên Website của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly.

2. Các hoạt động sau đây được mở lại nhưng phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19:

2.1. Được mở lại các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh.

2.2. Các giải thi đấu thể thao, đại hội thể dục thể thao cấp xã, các sự kiện tập trung đông người được tổ chức nhưng phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân trong xã nhưng phải đảm bảo không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với các điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng.

2.4. Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 20 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hằng ngày; các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 10 giờ sáng hằng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm.

2.5. Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới: Tổ chức nhanh gọn, không mời khách từ các vùng đang có dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2.6. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc. Người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

3. Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã phải thực hiện đầy đủ cam kết đã ký và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ít nhất 20% người lao động có nguy cơ cao, toàn bộ người cung cấp dịch vụ theo Văn bản “hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

4. Các trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo nội dung Công văn số 1364/UBND-GDĐT ngày 29/9/2021 của UBND huyện về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học.

5. Giao Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn xã; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định vể công tác phòng, chống dịch bệnh.

6. Trạm Y tế xã thực hiện nghiêm việc trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận việc khai báo y tế các trường hợp từ tỉnh ngoài về địa phương, các trường hợp liên quan đến ca nhiễm; quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế huyện để triển khai thực hiện tốt việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho nhân dân, đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch. Lập danh sách những người về từ vùng dịch theo ngày; thống kê, tổng hợp danh sách để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và báo về BCĐ xã.

7. Đài truyền thanh xã duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh, có trách nhiệm bám sát tình hình diễn biễn của dịch, kịp thời thông tin để nhân dân chủ động thực hiện khai báo y tế, không gây hoang mang, lo lắng.

8. Các nội dung khác không đề cập trong Văn bản này tiếp tục thực hiện theo các Văn bản chỉ đạo trước đây của UBND xã và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã.

UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm nội dung thông báo này; tuyệt đối không chủ quan, lơ là và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất để công tác phòng, chống dịch bệnh của xã nhà đạt hiệu quả cao./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 771
Trước & đúng hạn: 771
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/05/2022 16:10:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968127986 ( Văn phòng HĐND - UBND xã)

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 37
Tháng này: 4,075
Tất cả: 47,158