THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Báo cáo công tác dân số xã Quang Khải quý I năm 2021
02/04/2021 12:00:00

Ban dân số xã Quang Khải báo cáo tình hình công tác quý I năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I

1. Công tác tham mưu chỉ đạo:

- Giao ban CTV hàng tháng trong quý I/2021, đánh giá và phân công triển khai công việc trong tháng tiếp theo.

- Tham mưu UBND xã quan tâm công tác chỉ đạo các ngành, đoàn thể… phối hợp cùng Ban dân số - KHHGĐ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác Kế hoạch hóa gia đình, ổn định mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh.

2. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã 03 tin và 9 bài viết vào chiều thứ 6 hàng tuần.

- Tư vẫn nhóm nhỏ: 3 nhóm nhỏ có 30 người tham gia với các nội dung: Tư vấn các biện pháp tránh thai hiện đại, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, tư vấn chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân.

- Thăm hộ gia đình: 20 hộ.

3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch Quý I năm 2021

 

Tên chỉ tiêu

Toàn xã

Tân Quang

Nhũ Tỉnh

Vũ Xá

1

Tổng số trẻ sinh ra

17

5

8

4

Số trẻ nam sinh ra

9

3

4

2

Số trẻ nữ sinh ra

8

2

4

2

Số trẻ sinh ra là con thứ 3+

4

2

1

1

Số trẻ sinh ra đã được SLSS

0

0

0

0

Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật

0

0

0

0

2

Số nữ đặt vòng mới

10

2

6

2

Trong đó: Số nữ thay vòng TT

0

0

0

0

3

Số nữ thôi sử dụng vòng TT

0

0

0

0

4

Số nữ mới triệt sản

0

0

0

0

5

Số nam mới triệt sản

0

0

0

0

6

Số nữ mới cấy thuốc TT

0

0

0

0

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2021

- Theo dõi cập nhật thông tin biến động tại các địa bàn.

- Tư vấn các buổi tư vấn, nói chuyện nhóm nhỏ mỗi tháng.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới (08/5).

- Tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai thuốc, bao và dụng cụ phát hiện thai sớm (Quicktana và Quickstrip).

- Lồng ghép tuyên truyền vận động vào các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và các buổi sinh hoạt thôn.

- Cập nhật thông tin biến động về tình hình dân số vào kho dữ liệu dân cư trên máy.

Trên đây là báo cáo công tác dân số -KHHGĐ quý I năm 2021 và chương trình công tác Quý II năm 2021 của Ban dân số - KHHGĐ xã Quang Khải.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 771
Trước & đúng hạn: 771
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/05/2022 15:44:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968127986 ( Văn phòng HĐND - UBND xã)

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 35
Tháng này: 4,073
Tất cả: 47,156