THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Báo cáo công tác vệ sinh môi trường quý I năm 2021
03/04/2021 12:00:00

I. Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường

UBND xã Quang Khải triển khai, chỉ đạo các thôn tổ chức họp quán triệt nội dung và tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến của nhân dân về việc thực hiện đề án Thu gom, xử lý, chôn lấp rác thải môi trường nông thôn trên địa bàn xã Quang Khải”.

Bên cạnh đó UBND xã thường xuyên tuyên truyền nội dung có liên quan đến công tác dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang cây cối, bụi rậm, thu gom rác thải ven các trục đường giao thông, những nơi công cộng góp phần bảo vệ môi trường được xanh, sạch, đẹp và thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể tuyên tuyên trên loa truyền thanh của xã, thôn cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã duy trì và thực hiện tốt quy định của UBND xã về công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm, quét dọn các trục đường giao thông chính của xã và các vị trí công sở, nhà văn hóa các thôn vào các ngày chủ nhật trong tháng tháng và quét dọn đường làng ngõ xóm vào các dịp lễ, tết trong năm.

Đánh giá chung:

Luôn có sự quan tâm chỉ đạo của Huyện Ủy, UBND huyện nói chung và chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND xã thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới, các chương trình hành động định kỳ hàng năm về môi trường, có nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, có các quy định, thông báo, kế hoạch của ủy ban nhân dân xã có liên quan đến công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Cơ bản nhân dân đã nhận thức và ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và nhận thấy được tầm quan trọng của việc thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải vào đúng nơi quy định.

Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh và đưa đi xử lý bằng phương pháp chôn lấp đạt tỷ lệ cao, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường tới mức thấp nhất.

Hoạt động của tổ thu gom rác thải theo đúng quy định của từng thôn đã đề ra.

Triển khai có hiệu quả mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình góp phần giảm thiểu lượng rác thải mang đi chôn lấp ngoài bãi rác.

II. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân duy trì việc đóng góp kinh phí để trả công cho người trực tiếp tham gia làm công tác thu gom, chôn lấp, xử lý rác thải. Đồng thời kết hợp với lãnh đạo các thôn kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên đối với các hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư có chuồng trại hợp vệ sinh, thường xuyên quét dọn, cọ rửa chuồng trại, sử dụng thuốc khử trùng, men vi sinh, đồng thời hạn chế việc xả nước thải, rác thải trực tiếp ra môi trường xung quanh, không làm ảnh hưởng tới các hộ gia đình xung quanh và không được làm ô nhiễm nguồn nước mặt. Đồng thời xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư để đảm bảo việc chăn nuôi của các hộ gia đình không ảnh hưởng đến môi trường dân cư.

III. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cấp, các ngành tăng cường hỗ trợ kinh phí trong việc xây dựng đào đắp hố chôn lấp rác thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; hỗ trợ các loại thuốc khử trùng để tiêu hủy các loại rác thải tại hố rác.

Các cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể tăng cường hơn nữa việc phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong việc vận động tuyên truyền cán bộ và nhân dân cùng có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước bằng những việc làm, hành động thiết thực cụ thể.

Trên đây là báo cáo công tác vệ sinh môi trường quý I năm 2021 trên địa bàn xã Quang Khải./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 771
Trước & đúng hạn: 771
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/05/2022 16:46:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968127986 ( Văn phòng HĐND - UBND xã)

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 40
Tháng này: 4,078
Tất cả: 47,161