QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
DANH MỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030 XÃ QUANG KHẢI, HUYỆN TỨ KỲ
20/08/2021 08:37:24

TT

Danh mục công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực hiện (đến cấp xã)

Năm thực hiện

1

Trụ sở công an xã

0,15

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

2021

2

Sân vận động trung tâm xã

1,45

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

2021

3

Khu Chợ xã Quang Khải

0,45

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

2021

4

Điểm dân cư thôn Nhũ Tỉnh

0,65

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

2021

5

Mở rộng trường Mầm Non

0,25

LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

2021

6

Mở rộng trường Tiểu Học

0,2

NTTS, CLN

Thôn Nhũ Tỉnh

2021

7

cụm CN Minh Đức -Quang Khải

17,2

LUC

Thôn Vũ Xá

2021

8

Khu công nghiệp Minh Đức- Quang Khải

120

LUC

Thôn Vũ Xá, Nhũ Tỉnh

2022

9

Mở rộng, nâng cấp đường xã (đoạn sang xã Ứng Hòe)

2

DTL, LUC

Thôn Nhũ Tỉnh

2022

10

Khu TMDV, ONT thôn Vũ Xá

7

LUC

Thôn Vũ Xá

2023

11

Khu TMDV, ONT thôn Nhũ Tỉnh

2

LUC

thôn Nhũ Tỉnh

2023

12

Mở rộng Quỹ TDND

0,17

LUC

thôn Nhũ Tỉnh

2023

13

Khu Dân cư mới thôn Nhũ Tỉnh

3,5

LUC

thôn Nhũ Tỉnh

2021

14

Khu dân cư mới Đường Đỗ thôn Tân Quang (giai đoạn 2)

1

LUC

thôn Tân Quang

2025

15

Khu dân cư mới Cổng Hậu (giai đoạn 2) thôn Nhũ Tỉnh

0,45

LUC

thôn Nhũ Tỉnh

2025

16

Khu Tiểu thủ công nghiệp

10

LUC

Tân Quang, Nhũ Tỉnh, Vũ Xá

2024

17

Đường nối từ thôn Vũ Xá sang thôn Tân Quang

   

thôn Vũ Xa, thôn Tân Quang

2024

18

Đường từ cầu phao Đò Đồn sang bên Ứng Hòe (Ninh Giang)

   

thôn Tân Quang, thôn Nhũ Tỉnh

2025

19

Đường rìa làng Nhũ Tỉnh

   

thôn Nhũ Tỉnh

2025

20

Đường nối từ đường thôn Nhũ Tỉnh đến khu Công nghiệp Minh Đức -Quang Khải

   

thôn Nhũ Tỉnh

2025

21

Khu dân cư Cửa Chùa thôn Nhũ Tỉnh

   

thôn Nhũ Tỉnh

2023

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 771
Trước & đúng hạn: 771
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/05/2022 15:54:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968127986 ( Văn phòng HĐND - UBND xã)

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 37
Tháng này: 4,075
Tất cả: 47,158