CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp huyện theo Quyết định số 538 của UBND tỉnh Hải Dương
25/02/2022 12:00:00

Ngày 24/02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải; Theo đó, UBND tỉnh công bố và phê duyệt quy trình nội bộ đối với 04 TTHC được phân cấp cho UBND cấp huyện.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 538 của UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho công chức chuyên môn cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục TTHC, nội dung TTHC lĩnh vực chuyên môn phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Một cửa huyện xong trước ngày 03/3. Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện theo quy định.

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Một cửa huyện. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để điều chỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện để thực hiện theo quy định. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa huyện theo đúng quy định. Toàn bộ nội dung Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Hải Dương được công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện tại địa chỉ http://tuky.haiduong.gov.vn

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 13:07:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 26
Tháng này: 3,982
Tất cả: 49,286