Tin tổng hợp khác
Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016
Ngày 01/02/2016 UBND xã Quang Khải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
 

 

Năm 2015, cán bộ công chức UBND xã đã luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm về quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; chủ động triển khai và phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả  các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng chính quyền.

Kết quả cụ thể trên một số lĩnh vực chính như sau:

I. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Lãnh đạo UBND xã luôn quán triệt và thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của người của người đứng đầu; căn cứ nghị quyết đảng ủy, nhiệm vụ trên  giao, theo sự tham mưu, đề xuất của cán bộ, công chức và các ngành, năm qua UBND xã đã ban hành: 96 Quyết định, 47 kế hoạch, 71 báo cáo, 24 thông báo, 36 tờ trình và 84 công văn hoặc văn bản các loại để lãnh đạo, chi đạo, giải quyết xử lý tất cả các công việc và cấc lĩnh vực công tác ở địa phương cũng như đề xuất, kiến nghị với HĐND cùng cấp hoặc UBND cấp trên xem xét, quyết định;

- Duy trì nề nếp và tổ chức các hội nghị cần thiết để triển khai cũng như phối hợp thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả;

- Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức theo đúng chức trách, lĩnh vực công tác chuyên môn, nhiệm vụ; chỉ đạo sự phối hợp giữa các bộ phận có liên quan khi thực hiện một số công việc cụ thể;

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thuộc quyền trong thực thi nhiệm vụ; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức; xem xét giải quyết các vướng mắc, kiến nghị trong phạm vi cho phép để việc thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi và hiệu quả hơn;

- Nhắc nhở, phê bình và yêu cầu cán, bộ công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn tư cách tác phong, thái độ ứng xử, giao tiếp; duy trì chế độ, Quy chế làm việc nghiêm túc; không gây phiền hà, sách nhiễu với công dân;

- Trực tiếp chỉ đạo các ông trưởng phó thôn, cán bộ giúp việc thực hiện các công việc cụ thể ở cơ sở: Thực hiện công tác Dồn điền đổi thửa; xây dựng làng Văn hóa, gia đình văn hóa, làng xã an toàn về ANTT; thực hiện Pháp lệnh dân chủ; làm đường GTNT; quản lý đất đai; hòa giải; điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; NCC; hộ gia đình tham gia BHYT..;

- Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, bình xét, đề nghị khen thưởng và khen thưởng cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách bảo đảm công khai, dân chủ;

- Thực hiện chế độ báo cáo, hội họp theo yêu cầu của cấp trên một cách nghiêm túc;

- Bảo đảm đày đủ các chế độ, chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức và NLĐ;

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

1. Kinh tế:

- Tổng sản phẩm xã hội đạt 103,7% kế hoạch, tăng 14,05% so với năm 2014; thu nhập bình quân 20,5 triệu/người;

- Phối hợp liên hệ được các tổ chức phi chính phủ: Trung tâm phát triển bền vững (CSDS) tài trợ 40 triệu đồng cho thôn Nhũ Tỉnh hoàn thành xây dựng NVH; Trung tâm giao lưu văn hóa Việt-Hàn (KCCC) tài trợ 1,8 tỷ đồng xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học; ngân sách cấp trên hỗ trợ làm lại sân và nhà bảo vệ trường THCS gần 500 triệu đồng;

- Nhận và cấp 466,4 tấn xi măng cho 3 thôn hoàn thành 2,353km đường GTNT;

Sửa chữa cống Lò ngói và cống Dại; khắc phục hậu quả và thống kê, báo cáo diện tích và mức độ thiệt hại về lúa, màu do trận mưa úng 21-22/9;

- Bàn giao tuyến và mặt bằng để ngành điện lắp đặt đường dây 35KV mới;

Thống nhất với lãnh đạo thôn Vũ Xá trong việc thuê tư vấn lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất làm sân vận động cho thôn;

Thực hiện việc kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo chỉ thị 21/CT-TTg; kế hoạch sử dụng đất hàng năm; kế hoạch sử lý đất xen kẹp; đề nghị cấp GCN QSDĐ cho 13 trường hợp; chuyển nhượng QSDĐ cho 15 trường hợp; 04 hồ sơ về cho tặng, 07 hồ sơ về thế chấp QSDĐ; thông báo và phối hợp giải quyết đối với các trường hợp vi phạm về sử dụng đất đai;

- Tiếp tục thực hiện đề án “Dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng”; đến hết 31/12 cả xã đã dồn đổi được 217,91 ha;

- Tạo điều kiện cho các HTX hoạt động theo quy định của Pháp luật; tôn trọng nguyện tắc độc lập, tự chủ và tự chịu nhiệm về tài chính;

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu, chi NSX: tổng thu 4.081.885.190 đồng (101,55%), tổng chi 4.014.912.216 đồng (99,88%); bảo đảm đầy đủ các khoản chi cho con người, chi hoạt động của các tổ chức, các ngành theo đúng định mức quy định; ngoài ra còn phải chi cho một số công việc phát sinh liên quan đến dự án của trường Tiểu học...

Tu sửa, mua sắm bàn ghế, thay thế hệ thống âm thanh ở hội trường phục vụ Đại hội đảng bộ; tu sửa máy vi tính, máy in;

Hoàn thiện hồ sơ, nhận và cấp 429,2 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại về lúa mầu do bão số 3 và bệnh vàng lá viruts vụ mùa 2014; 167,714 triệu đồng hỗ trợ hộ trồng lúa theo Nghị định 42/2012; 24 triệu đồng cho các Tiểu ban thực hiện đề án DĐĐT; 193,04 triệu đồng tạm ứng cho công tác chỉnh trang đồng ruộng;

- Xây dựng NTM: đạt thêm tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; đưa số tiếu chí đã đạt 11/19;

2. Văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế, tôn giáo:

- Nhận và cấp 1.334 xuất quà của CTN, của tỉnh dịp Tết nguyên đán và 27/7; 2.664 xuất trợ cấp NCC; 40 xuất trợ cấp khó khăn; 48 người thờ cúng liệt sỹ; trợ cấp bảo trợ xã hội 3.504 lượt người; tiền điện cho 576 lượt hộ nghèo với số tiền gần 6,25 tỷ đồng;

Lập hồ sơ đề nghị xác nhận nơi hy sinh, nơi an táng cho 01 trường hợp làm cơ sở cho cấp bằng Tổ quốc ghi công; đề nghị truy tặng 02 BMVNAH; đề nghị xem xét truy tặng liệt sỹ cho 35 trường hợp người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn và giết hại;

Xét, đề nghị cho 31 cụ tròn 80 tuổi hường BTXH;

Xác định và cấp GCN cho 26 NKT;

Bảo đảm kinh phí theo quy định cho hội NCT tổ chức chúc thọ; hỗ trợ kinh phí để tặng quà các cụ từ 90 tuổi trở lên dịp 1/10;

Lập danh sach hộ gia đình tham gia BHYT; nhận và cấp 3.946 thẻ BHYT cho các đối tượng;

Thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2015 theo đa chiều;

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam, 75 năm ngày thành lập DQTV, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015, phục vụ Đại hội đảng bộ xã và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020;

Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 93%;

- Thực hiện công tác PCGD-XMC 2015 đạt kết quả: Đạt PCGD trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 2; PCGD THCS mức độ 2 và PCGD-XMC năm 2015;

- Cơ sở vật chất giáo dục được tăng cường: có thêm 8 phòng học cho Tiểu học,  cải tạo 600 m2 sân trường và có nhà bảo vệ riêng trường THCS;

- Tổ chức 2 đợt chiến dịch truyền thông về áp dụng các biện pháp KHHGĐ lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS;

Kết quả thực hiện KHHGĐ đạt khá;

Được công nhận đạt “ xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”;

- Công tác khám và điều trị tại trạm y tế hoàn thành các chỉ tiêu đủ tiêu chuẩn đề nghị xếp loại tốt; giữ vững 10 chuẩn quốc gia về y tế;

- Quản lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đúng pháp luật, bảo đảm đoàn kết nội bộ;

3. Quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp, giải quyết đơn thư đề nghị, thực hiện Pháp lệnh dân chủ;

- Hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển và giao quân an toàn; tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQ theo kế hoạch;

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người;

Chủ động giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm theo thẩm quyền;

- Chấp hành việc thanh tra về quản lý thu chi NSX năm 2014-2015 của Thanh tra huyện; của kiểm toán NN về sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015;

Luôn phối hợp và tạo điều kiện cho TTND thực hiện việc giám sát khi triển khai xây dựng hạ tầng cũng như khi giải quyết các đơn thư của công dân;

- Tổ chức hội nghị trợ giúp pháp lý;

- Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chủ tịch UBND với nhân dân thôn Tân Quang;

4. Xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách hành chính;

- Triển khai kịp thời các văn bản pháp luật, các chế độ chính sách mới;

- Duy trì chế độ, nề nếp làm việc, hội họp khá nghiêm túc;

- Phối hợp và bảo đảm các điều kiện cho các hội nghị cử tri và các kỳ họp của HĐND kịp thời, đầy đủ;

- Đề nghị xếp lương, nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức có đủ điều kiện;

- Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo;

- Mở cổng thông tin điện tử của UBND xã theo quy định;

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên  nhân;

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- Tình trạng bỏ ruộng hoang ngày càng tăng;

- Kết quả công tác dồn điền đổi thửa còn nhiều hạn chế;

- Số vụ việc vi phạm mục đích sử dụng đất nhiều, nhất là về chiếm đất xây mộ có diện tích lớn và xây mộ chờ;

- Việc cấp GCN QSD đất ở dân cư cho những hộ có đất ở lâu đời chậm;

- Một bộ phận người dân muốn được trong danh sách hộ nghèo hoặc người khuyết tật để hưởng chính sách ưu đãi mà không xuất phát từ những tiêu chuẩn và điều kiện quy định;

- Thôn Nhũ Tỉnh và xã không đạt tiêu chuẩn làng và xã an toàn về ANTT;

- Chưa có vốn đối ứng cho nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng của Tiểu học;

2. Nguyên nhân:

- Do hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp, cùng với đó do thời tiết ngày càng khắc nghiệt;

- Việc DĐĐT vốn có nhiều khó khăn, phức tạp liên quan đến lợi ích trực tiếp từng hộ gia đình trong khi một số hộ nặng về lợi ích riêng nên không tuân thủ nghị quyết chung do nhân dân trong xóm đã thống nhất;

- Nhu cầu xây mộ cho người đã qua đời phù hợp với phong tục tập quán và tâm linh của người Việt nhưng có một số trường hợp vi phạm từ lâu mà không bị xử lý, mặt khác còn có những cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND hoặc người nhà của cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND không gương mẫu, cũng vi phạm là tác nhân và là cái cớ để người dân vi phạm nhưng không dễ xử lý;

- Việc điều tra, rà soát hộ nghèo chỉ có tính chất định tính, trong khi một số trường hợp kê khai không trung thực nên rất khó cho việc đánh giá;

- Do ý thức của công dân kém, vi phạm pháp luật nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến thành quả chung của cả cộng đồng;

-  Hiện UBND xã không tìm được nguồn thu để xây dựng;

- Có lúc, có trường hợp cán bộ, công chức chưa thực sự tích cực và chủ động trong công việc; số công chức nữ nghỉ thai sản nhiều trong cùng một thời điểm làm khó khăn cho công tác chỉ đạo và việc thực hiện công việc chuyên môn;

- Do cơ cấu tổ chức và do sự phân công, có vị trí phải làm nhiều việc với tính chất khó khăn, phức tạp, trong khi có vị trí rất nhàn hạ nên tạo ra sự bất bình đẳng và kém phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức;

III. Một số công tác của UBND xã trọng tâm trong năm 2016;

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong thời gian của nhiệm kỳ 2011-2016;

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đề án nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ làn thứ 30;

- Phối hợp với thường trực HĐND tổ chức tổng kết nhiệm kỳ HĐND-UBND khóa 20;

- Chuẩn bị và hoàn thành tốt việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và  Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016;

- Tích cực tạo nguồn thu để có vốn đối ứng 8 phòng học Tiểu học và xây dựng trụ sở làm việc;

- Tiếp tục hoàn thành công tác DĐĐT cùng với đó là hoàn thiện các hồ sơ có liên quan để được hỗ trợ kinh phí theo quy định và có căn cứ để cấp GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐ ĐT;

- Chủ động nắm bắt và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nhân dân;

IV. Môt số công việc cần tập trung dịp Tết;

1. Về triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, ATXH, ATGT; không vi phạm buôn bán, đốt pháo nổ, pháo hoa; không để xảy ra tai nạn giao thông; rượu chè quá chén, gây gổ đánh nhau, cờ bạc; bảo vệ an toàn tài sản công, tài sản hộ gia đình;

2. Về cấp quà cho các đối tượng dịp tết:

- Quà của CTN và của tỉnh cho các đối tượng NCC: Theo đúng đối tượng, không để nhầm sót; công chức VHXH phối hợp với cán bộ thôn trực tiếp cấp (tiền và hiện vật);

- Trợ cấp khó khăn của tỉnh, quà của các đoàn thể, các tố chức, doanh nghiệp, cá nhân: công chức VHXH, MTTQ, các đoàn thể, các thôn cần phối hợp để bình xét, bảo đảm hợp lý, không chồng chéo, không bỏ sót các trường hợp khó khăn mà không được hỗ trợ dẫn đến thắc mắc như đã từng xảy ra;

3. Tổ chức chúc thọ: UBND xã bảo đảm kinh phí cho Hội NCT theo quy định (bao gồm cả kinh phí cho cá nhân được chúc thọ và kinh phí cho các thôn tổ chức theo quy định);

4. Bố trí quà của xã cho các đối tượng QDC, cán bộ, công chức xã nghỉ hưu, thương binh nặng, NCT từ 90 tuổi, các nơi thờ tự;

5. Viếng NTLS, gặp mặt, tặng quà 8h00 sáng thứ 4 ngày 3/2 (25/chạp);

6. Nghỉ tết: 06/2 đến hết ngày 14/2 (28/chạp Ất Mùi - 7/giêng/Bính Thân);

7. Trực tết: Lãnh đạo UBND, công an, quân sự;

8. Tổng hợp, báo cáo tình hình tết với UBND huyện vào 15h ngày 13/2 (VPUBND thực hiện)

9. Chuẩn bị giao quân 2016 vào 23/2 (16/giêng/Bính thân);

10. Sản xuất: Bảo đảm đủ thóc giống, mạ đối phó rét đậm; cung ứng nước, diệt chuột; tập trung gieo cấy sau tết nguyên đán;

11. Trồng cây mùa xuân;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các bài liên quan
Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XX (18/01/2016)
Đánh giá việc thực hiện 46 chỉ tiêu môi trường (14/11/2015)
Sớm có quy chế để duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới (13/11/2015)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn đại biểu Tổ chức Destinées C.H Pháp (12/11/2015)
Phạt 150 triệu đồng 2 công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi có chất cấm (12/11/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay16 
 Hôm qua81
 Tuần này97 
 Tất cả39174 
IP: 3.228.11.9